Rzeczywistość po OIT...

Leczenie w Oddziale Intensywnej Terapii to długotrwały i trudny proces, w który zaangażowany jest zespół profesjonalistów. Współpraca lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów jest niezbędna dla przywrócenia chorego rodzinie po ciężkiej chorobie. Ta wspólna praca ma na celu wyrównanie niewydolności narządów i układów, co pozwoli na poprawę stanu ogólnego pacjenta. Wówczas pojawia się możliwość wypisania chorego z Oddziału Intensywnej Terapii.

Czasami rodzina chorego ma możliwość prowadzenia dalszej opieki nad swoim bliskim w warunkach domowych. Wymaga to zaangażowania wielu członków rodziny, jest wymagające czasowo, ale przywraca chorego rodzinie. Pacjentowi natomiast pozwala dalej wracać do zdrowia wśród najbliższych, a o to między innymi walczymy podczas leczenia.

Nie zawsze jednak możliwe jest dalsze leczenie w warunkach domowych. Jeżeli chory nie wymaga leczenia w Oddziale Intensywnej Terapii, ale wymaga dalszej opieki długoterminowej przekazywany jest do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego lub Oddziału Rehabilitacji, w zależności od kwalifikacji dokonywanej przez ośrodek docelowy.

Scroll