Odwiedzając bliskich leczonych na Oddziale Intensywnej Terapii często będziecie mieli Państwo wrażenie, że nie możecie się z nimi porozumieć. Nie ma reakcji na słowa, czy dotyk lub też nie ma ona nic wspólnego z normalnym zachowaniem sprzed pobytu w szpitalu. Pacjenci trafiający na Oddział Intensywnej Terapii stracili, z różnych powodów, zdolność do życia bez wsparcia ze strony specjalistycznego sprzętu.

Dlaczego tak się dzieje?

Materiały przygotowane dla Państwa przez lekarzy Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć PUM mają odpowiedzieć na to pytanie. Mamy nadzieję, że będą one dla Państwa istotnym uzupełnieniem informacji przekazywanych przez lekarzy i pielęgniarki.

Scroll