lek. Bartosz Bajerowicz

Ciągłe znieczulenie zewnątrzoponowe porodu jest obecnie najpopularniejszą i najskuteczniejszą techniką uśmierzania bólu towarzyszącemu porodom drogą naturalną. Polega ono na podaniu przez specjalny cewnik zakładany z nakłucia lędźwiowego środka znieczulającego miejscowo do przestrzeni zewnątrzoponowej (przestrzeń znajdująca się wewnątrz kanału kręgowego, otaczająca rdzeń kręgowy), co powoduje znieczulenie nerwów i w efekcie złagodzenie bólu w obszarze zaopatrywanym przez te nerwy. Celem znieczulenia jest zminimalizowanie dolegliwości bólowych towarzyszących porodowi do poziomu akceptowalnego przez pacjentkę.

Zalety znieczulenia zewnątrzoponowego:

 • Zazwyczaj doskonale uśmierza ból towarzyszący porodowi.
 • Zachowanie pełnej świadomości i aktywności ruchowej.
 • Brak negatywnego wpływu na dziecko.
 • W razie konieczności po podaniu kolejnych dawek do cewnika można wykonać cięcie cesarskie bez dodatkowego znieczulenia innego rodzaju.

Możliwe komplikacje:

 • Wielokrotne dawki środka znieczulającego mogą spowodować czasowe osłabienie mięśni dolnej połowy ciała oraz zwiększyć prawdopodobieństwo porodu drogą kleszczową lub próżniową.
 • Może nieznacznie spowalniać drugą fazę porodu.
 • Może powodować znaczne spadki ciśnienia tętniczego, powodować swędzenie oraz stany podgorączkowe.
 • Miejsce wkłucia może być obolałe do kilku dni. Bóle pleców są konsekwencją porodu, a nie znieczulenia samego w sobie.

Znieczulenie zakładane jest przez zespół anestezjologiczny składający się z lekarza anestezjologa oraz pielęgniarki anestezjologicznej. Znieczulenie można rozpocząć się przy regularnej aktywności skurczowej oraz odpowiednim rozwarciu szyjki macicy (3-5 cm). Polega ono na wykonaniu w okolicy części lędźwiowej kręgosłupa nakłucia oraz wprowadzeniu do przestrzeni zewnątrzoponowej cienkiego cewnika. Ze względu na miejscowe znieczulenie skóry, procedura ta nie jest bolesna. Wymaga się natomiast od pacjentki współpracy, ze względu na konieczność przyjęcia określonej pozycji. Przez cewnik podaje się powtarzalne dawki środka znieczulającego w zależności od aktualnych potrzeb rodzącej. Znieczulenie zaczyna działać po około 10-20 minutach. Po rozpoczęciu znieczulenia konieczne jest monitorowanie czynności życiowych matki i płodu. Usunięcie cewnika następuje w sposób bezbolesny po zakończeniu porodu.

Istnieją określone przeciwwskazana do prowadzenia porodu w analgezji zewnątrzoponowej. Należy poinformować lekarza, gdy u osoby zainteresowanej znieczuleniem występują:

 • Zaburzenia krzepnięcia, małopłytkowość, stosowanie leków p/płytkowych,
 • niektóre wady układu nerwowego,
 • niektóre wady serca oraz inne choroby.

Dlatego ze względu na możliwość dokładnej kwalifikacji przy ocenie do znieczulenia prosimy o dostarczenie kompletnej dokumentacji oraz listy leków przyjmowanych na stałe.

Tak jak każde znieczulenie, również znieczuleniu zewnątrzoponowemu mogą towarzyszyć powikłania. Niżej przedstawiono główne z nich:

 • Niewystarczający efekt w łagodzeniu bólów porodowych 1:8 kobiet.
 • Spadki ciśnienia tętniczego 1:50 znieczuleń.
 • Popunkcyjne bóle głowy 1:100 znieczuleń.
 • Powikłania neurologiczne (przemijające i trwałe neuropatie) 1:10 000 znieczuleń.
 • Krwiak przestrzeni zewnątrzoponowej 1:150 000 znieczuleń.

Scroll