Informacja o tym, że osoba nam bliska jest leczona na Oddziale Intensywnej Terapii spada na rodzinę niespodziewanie. W przeważającej części przypadków pacjent przyjmowany do oddziału jest nieprzytomny, przez co nie może wskazać osoby bliskiej, z którą powinni kontaktować się lekarze.

Ciężki stan chorego uniemożliwia komunikację z personelem medycznym, a nagłe zachorowanie powoduje, że rodzina pacjenta jest informowana o przyjęciu do oddziału intensywnej terapii z opóźnieniem. Staramy się jednak, aby komunikacja pomiędzy personelem medycznym a rodzinami chorych przebiegała bez zarzutu.

Dane kontaktowe:

Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć PUM
Kierownik i Lekarz kierujący Kliniką: dr hab. n. med. Maciej Żukowski prof. PUM
Zastępca lekarza kierującego Kliniką: dr n. med. Katarzyna Kotfis
Sekretariat: 91-466-1144
Gabinet lekarski: 91-466-1146
Dyżurka pielęgniarek: 91-466-1151

Godziny odwiedzin

Codziennie od 16:00 do 18:00.
W pozostałych przypadkach – po ustaleniu z lekarzem dyżurnym.

Informacji na temat stanu chorych udziela lekarz dyżurny w godzinach od 16:00 do 18:00.
Lekarz kierujący oddziałem udziela informacji codziennie od godziny 13:00 do 14:00.

Scroll