W przeważającej części przypadków pacjent przyjmowany do Oddziału nie jest w stanie wyrazić świadomej zgody na leczenie. Jednak w sytuacji ratowania życia personel medyczny podejmuje czynności medyczne bez zgody pacjenta, aby zapewnić choremu przeżycie z jak najmniejszym uszkodzeniem narządów.

Jeżeli jednak pacjent jest przytomny i w logicznym kontakcie z lekarzami, a ciężkość stanu wynika z niewydolności jednego narządu (np. ostrej niewydolności nerek) przy przyjęciu pacjent podpisuje świadomą zgodę na leczenie w OIT. Lekarz przyjmujący pacjenta do oddziału informuje chorego o zakresie planowanych zabiegów i interwencji oraz o możliwości wystąpienia ewentualnych powikłań.

Niejednokrotnie lekarze zmuszeni są do podejmowania szybkich decyzji w celu ratowania życia pacjenta. Jeżeli ryzyko podejmowanych zabiegów jest bardzo wysokie, a chory nie może wyrazić świadomej zgody, wówczas zbiera się konsylium 3 lekarzy, którzy decydują o postępowaniu diagnostycznym lub leczniczym. W takiej sytuacji o zaistniałym fakcie lekarze kliniki informują sąd.

Scroll