W trakcie leczenia w Oddziale Intensywnej Terapii ratowanie życia chorego wymaga zastosowania wielu zabiegów, interwencji i czynności diagnostycznych. Każda interwencja medyczna niesie za sobą ryzyko powikłań, których wystąpienie jest niemożliwe do przewidzenia.

Zakres czynności leczniczych i interwencji oraz ich ewentualne możliwe powikłania przedstawiamy poniżej. Wymienione powikłania zostały ograniczone do najczęściej występujących.

Interwencja Możliwe powikłania
intubacja dotchawicza krwawienie
uszkodzenie i zwężenie tchawicy
tracheostomia krwawienie
uszkodzenie i zwężenie tchawicy
respiratoroterapia nawracające zapalenie płuc
strukturalne jatrogenne uszkodzenie płuc
tzw. odrespiratorowe zapalenie płuc
analgosedacja stany majaczeniowe
uzależnienie
antybiotykoterapia reakcje nadwrażliwości
wstrząs anafilaktyczny
monitorowanie hemodynamiczne  
leczenie lekami wspierającymi układ krążenia  
kaniulacja żył
założenie dojścia centralnego
założenie dojścia dializacyjnego
krwawienie
uszkodzenie naczynia
zakrzepica
odma opłucnej
kaniulacja tętnic
inwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego
krwawienie
uszkodzenie naczynia
zakrzepica
założenie cewnika Foley'a do pęcherza moczowego krwawienie
zwężenie cewki moczowej
ewentualny drenaż jam opłucnych krwawienie
uszkodzenie narządów sąsiadujących z płucami
pobieranie materiału do badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych anemizacja
zakażenie
wykonanie niezbędnych, uzasadnionych medycznie badań obrazowych (m.in. RTG, TK, USG, NMR), w tym badań z kontrastem anafilaksja

ciągła terapia nerkozastepcza zaburzenia krzepnięcia
zaburzenia metaboliczne
powikłania związane z kaniulacją naczyń w celu założenia dojścia dializacyjnego
przetoczenie preparatów krwiopochodnych reakcje poprzetoczeniowe
czynności resuscytacyjne w przypadku NZK (nagłego zatrzymania krążenia) złamanie mostka
złamanie żeber

   

Scroll