Leczenie w Oddziale Intensywnej Terapii jest procesem trudnym i obciążającym dla chorych i ich rodzin. Specyfika oddziału wynika z ciężkości stanu leczonych przez nas pacjentów, chorób współistniejących czy przebytych zabiegów operacyjnych. Niezależnie jednak od ciężkości stanu, każdy pacjent leczony w Oddziale Intensywnej Terapii ma takie same prawa jak chory leczony w innych oddziałach szpitalnych czy leczony ambulatoryjnie. W Polsce aktem prawnym, który gwarantuje pacjentom ich prawa jest Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2012 poz. 159).

Każdy pacjent leczony w Oddziale Intensywnej Terapii ma prawo do:

  • bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej
  • poszanowania godności i intymności
  • wyczerpującej i zrozumiałej informacji o swoim stanie zdrowia
  • zachowania tajemnicy informacji na Twój temat
  • wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
  • dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej Twojego stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych
  • poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego
  • opieki duszpasterskiej
  • zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Zdrowia: www.mz.gov.pl/leczenie/prawa-pacjenta

Ze względu na ciężki stan chorych i obciążenie pracą wymagania stawiane personelowi medycznemu w Oddziale Intensywnej Terapii są bardzo wysokie. Staramy się zapewnić chorym najwyższy standard leczenia, opieki i rehabilitacji. Jeżeli jednak cokolwiek budzi Państwa wątpliwość, to zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem macie Państwo prawo do dochodzenia swoich praw.

>Bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta: 800 190 590, www.bpp.gov.pl.

Przygotowała: dr n. med. Katarzyna Kotfis


Stowarzyszenie Pro-ICU dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.

ustawa o prawach pacjenta

Scroll