Stowarzyszenie Pro-ICU zostało założone przez lekarzy Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych Zatruć Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w 2014 roku. Zostało ono zawiązane dla celów edukacji, propagowania wiedzy na temat intensywnej terapii oraz prowadzenia działalności naukowo-badawczej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Niezmiernie ważne w naszej działalności jest dążenie do integracji zespołów intensywnej terapii poprzez wspólną pracę lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów i personelu pomocniczego na rzecz poprawy jakości opieki nad pacjentami.

Scroll