Cele stowarzyszenia Pro-ICU to przede wszystkim:

 • przygotowanie rzetelnych informacji na temat anestezjologii dla pacjentów poddawanych zabiegom operacyjnym,
 • przygotowanie rzetelnych informacji na temat leczenia w oddziale intensywnej terapii (OIT),
 • wsparcie dla rodzin pacjentów leczonych na oddziale intensywnej terapii,
 • przygotowanie wykładów dla lekarzy, pielęgniarek i rehabilitantów (sympozja, szkolenia),
 • integracja zespołów intensywnej terapii,
 • promowanie zachowań prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • organizację szkoleń i sympozjów,
 • udział w szkoleniach i sympozjach,
 • uczestnictwo w programach badawczych,
 • prowadzenie działalności popularyzatorskiej,
 • działalność naukową,
 • działalność wydawniczą.

Scroll